Kestirimci bakım ve önleyici bakım aynı şey mi?  Reaktif bakım yeterli değil mi?

SensHero olarak bir çok farklı sektör için kestirimci bakım çözümleri sağlıyoruz ve bu gibi sorularla her geçen gün karşılaşıyoruz.

Gelişen teknoloji ile daha sık duymaya başladığımız bu kavramları öğrenmenin tam zamanı.

Reaktif, Önleyici ve Kestirimci Bakım Nedir?

Öncelikle REAKTİF Bakım ile başlayalım. Reaktif bakım, ekipman bozulduktan sonra tamamlanan onarım ve bakım faaliyetleridir. Reaktif tesis yönetimi ve bakımı, ekipman bozulduktan sonra ekipmanı mümkün olduğunca normale yakın çalışma koşullarına geri döndürmeye odaklanır. Ancak reaktif bakım yaklaşımında onarım ve bakım faaliyetleri makine bozulduktan sonra gerçekleşeceği için hazırda olan bir bakım ve onarım planı bulunmamakta ve bu da plansız kesinti sürelerini çok uzatmaktadır . Ayrıca makine sağlığı hakkında yeterli teknik analizler bulunmadığından kaynaklı bu arızaların başka arızalara sebebiyet verebilme ihtimali gözlemlenemez ve gün sonunda daha büyük arızalarla birlikte yüksek süreli ve maliyetli plansız duruşlar yaşanabilir.

Bir adım ileriye giderek makinelerin bozulmaları engellenebilir miydi diye düşünüldüğünde ÖNLEYİCİ Bakım ile karşılaşıyoruz. Temel amacını adındanda anlayabiliriz: arızaları önlemek. Önleyici bakımın temelinde periyodik bakımlar yatar. Bu periyodik bakım planları, biriken kullanıma, çalışma süresine, makine tipine ve makine ekipmanlarının malzeme türüne göre değişiklik gösterebilir. Bakım çizelgesi ekipmanların ortalama günlük kullanımına (dönüş periyotları gibi) dayanır ve periyodik bir zaman çizelgesinde yapılacak şekilde planlanır. Bu yaklaşım, operatörlerin makinelerinin düzgün çalışmasını sağlamak ve planlanmamış arızaların neden olduğu olası aksama sürelerini en aza indirmek için yapılır.

Ancak Önleyici bakım, bakımın gerçekten gerekli olup olmadığına bakılmaksızın, her döngüde aynı programda gerçekleşir. Önleyici bakım, parçaları iyi durumda tutmak için tasarlanmıştır ancak bir bileşenin veya sürecin durumunu hesaba katmaz. Örneğin, periyodik bakım dönemi geldiğinde herhangi bir arıza gerçekleşmemiş olabilir ve ekipmanların sağlık durumu iyi olabilir. Bu durumda bakım faaliyetleri boşuna yapılarak firmaya üretkenlik ve mali anlamda yüksek bir kayıba sebebiyet verebilir.

Bu sebeple arızaların ne zaman gerçekleşebileceğini bilseydik bu kaybında önüne geçebilirmiydik diyoruz ve şu soruyu sormadan duramıyoruz .

“Arızaların ne zaman gerçekleşebileceğini bilebilir miyiz?”

Bu sorunun yanıtı KESTİRİMCİ Bakımda yatıyor. Kestirimci bakım temelinde veri ile oluşturulan matematiksel modellemeleri esas alır. Kesin ve güvenilir tahminler sağlayan modeller oluşturmak için sürekli izleme ve gerçek zamanlı(online) veri toplama yapılmalıdır. Kestirimci bakım sayesinde, makine sahipleri her bir makine parçasının sağlık durumunu gerçek zamanlı gözlemleyebilir ve gelecekte bir hata gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini görebilir. Bu sayede, bakım eylemlerini önceden planlayabilir ve planlanmamış kesintinin önüne yüksek oranda geçebilir. Ayrıca Kestirimci bakım anlayışında bakım ve onarım faaliyetleri yalnızca ihtiyaç duyulduğunda gerçekleştirildiği için işçilik ve bakım ve onarım maliyetleri azalmakta, üretim verimliliği bununla beraber artmaktadır.

Kulağa çok hoş geliyor değil mi ? Sorun şu ki günümüz dünyasında birçok makine sahibi hala önleyici ve hatta daha da üzücüsü reaktif bakım seviyesinde çalışmaktadır. Bir çok makine sahibinin kestirimci bakıma ulaşabilmeleri bir çok farklı sebepten dolayı zorlu görünmektedir.  Hatanın NE ZAMAN gerçekleşeceği kestirimci bakım ile saptanabilirken plansız kesinti sebebiyle bir çok farklı açıdan işletmelerin sarsılması bir kader olarak kalmamalıdır.

Demo veya bilgi almak için tıklayın.

21.yüzyıl dünyasında Endüstri 4.0 ve Yapay Zeka teknolojileri ile birlikte fark ettik ki plansız kesintilerin önüne geçilebilir ve bunun bir kader olmasından kurtulanabilir.

Bu amaçla yola çıkan Senshero, veri bilimi, makine öğrenimi ve fiziksel modellemeyi birleştirerek akıllı kestirimci bakıma dijital ikiz teknolojisi ile yeni bir soluk getiriyor. Bu sayede geçmiş veriye bağlı kalmadan, operasyon sırasında alınan verilerle birlikte makinelerin gerçek zamanlı yaşamlarını sanal ortamda simüle ederek makinelerinizin sağlıkları hakkında yüksek doğrulukta sonuçlar ile birlikte makinelerinizin ne zaman bozulacağını öngörerek sizi bozulmadan önce uyarmaktadır. Senshero bu noktada geliştirdiği donanım ve yazılım çözümleri ile akıllı kestirimci bakımı her makine sahibi için ulaşılabilir kılmayı hedeflemekte ve farklı endüstriler için çözüm sunarak bu teknolojik dönüşümü sizlerle beraber gerçekleştirmek istemektedir.

Çalışmalar gösteriyor ki bu dijital dönüşümü başarmak devasa uluslararası şirketler için bile çok zordur. Ancak şirketinizin hangi büyüklükte olduğu önemli değil. Bu teknolojik dönüşümde size yol gösterecek bilgi ve uzmanlığa sahibiz. Merak etmeyin Senshero ile her zaman bir adım öndesiniz.

Demo veya bilgi almak için tıklayın.